Điều chỉnh Phòng thi môn quản trị tiệc Gv: Trương Hải Thuận lớp C12NA1 HKII (17-18)

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Lịch thi kết thúc học phần HKII (2017-2018) đợt 3 | khóa 11, 12 | Kinh tế - Quản trị - Du lịch

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Lịch thi lại lần 2 Khóa 13 | HK1 ( 2017-2018)

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

Điều chỉnh lịch thi kết thúc HKII (2017-2018) đợt 3 Khóa 12 | Lớp C12NA1- C12KS1- C12NL1 , HỌC LẠI

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Attachments:
Download this file (DC.pdf)C12NA1- C12LH1 -C12NL1

Điều chỉnh lịch thi kết thúc HK2 (2017-2018) C11VP1, C11NL1, C11KS1

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Attachments:
Download this file (c11nl1.pdf)C11NL1
Download this file (C11VP1_ DC.pdf)C11VP1
Download this file (dc_C11kS1.pdf)C11KS1

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1526460
Today
Yesterday
This Month
All days
1532
1602
25520
1526460

Server Time: 2018-08-19 12:50:35