Lịch thi bổ sung kết thúc Học kì 1 năm học 2017- 2018 lớp C12LH1 và C11NA2

Vui lòng xem tập tin đính kèm 

Lịch thi kết thúc môn Tin học 1 và Pháp luật Khóa 13 Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Vui lòng xem tập tin đính kèm !

Read more...

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp C12NA1

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm 2017-2018 của sinh viên cao đẳng K11, K12, K13 Khoa Kinh Tế - Quản Trị - Du lịch

Read more...

Lịch thi học lại môn Xác suất thống kê

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3861070
Today
Yesterday
This Month
All days
211
1467
13592
3861070

Server Time: 2022-08-10 04:09:05