Lịch thi kết thúc môn Tin học 1 và Pháp luật Khóa 13 Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Vui lòng xem tập tin đính kèm !

Attachments:
Download this file (c13 (2).pdf)c13 (2).pdf

Read more...

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm 2017-2018 của sinh viên cao đẳng K11, K12, K13 Khoa Kinh Tế - Quản Trị - Du lịch

Attachments:
Download this file (Khoa KT -QT- DL.pdf)Khoa KT -QT- DL.pdf

Read more...

Lịch thi học lại môn Xác suất thống kê

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 lớp C12NA1

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2017-2018 của sinh viên cao đẳng chính quy khóa 13

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1526469
Today
Yesterday
This Month
All days
1541
1602
25529
1526469

Server Time: 2018-08-19 12:50:54