Điều chỉnh - Lịch thi lớp C11MK1, C11TM1, C12TC1

 

Nội dung điều chỉnh :

+ Marketing công nghiệp Gv: Trần Thi Ý Nhi Lớp C11Mk1 thi ngày  25/11/2017 thứ 7 ca 2 phòng A5.3 đồi ngày thi --->9/12/2017 thứ 7 ca 2  phòng B4.5

+ Quản trị nguồn nhân lực GV: Trần Văn Của  Lớp C11TM1 thi ngày 24/11/2017 thứ 6 ca 3  phòng A5.3  đổi ngày thi --> 24/11/2017 thứ 6 ca 2 Phòng A5.3

+ Xác suất thống kề Gv: Lê Trung San lớp C12TC1 thi ngày 17/11/2017 thứ 6  ca 3 phòng B4.1 đổi ngày thi --> 22/11/2017 thứ 4 ca 3 phòng B4.9

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm ! 

Lịch thi bổ sung học phần lớp C11TM1, C11QQ1, C11MK1 đợt 2 HK1 (2017- 2018)

- 2 học phần bổ sung : sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !


Lịch thi HKI đợt 2 (2017-2018 ) Cao đẳng Chính Quy | Khoa Kinh Tế - Quản trị -Du lich | C11, C12, C13

Vui lòng xem tập tin đính kèm !

Điều chỉnh - Lịch thi khóa 13 lớp C13TA1

 

 

Lớp C13TA1 thi theo lịch điều chỉnh mới :

+ Thứ 6 : 17/11/2017 Thi môn từ vựng thực hành Phòng B4.9, ca thi 2

+ Thứ 2 : 20/11 /2017 Thi môn  anh văn 2 phòng B4.9, ca thi 2

+ Thứ 4:  22/11/2017 Thi môn ngữ pháp thực hành  phòng B4.9, ca thi 2 ( ngày thi cũ ngày 15/11/2017)

+ Thứ 6:  24/11/2017 thi môn ngữ âm thực hành Phòng A5.3 ca thi 3  ( ngày thi cũ ngày 27/11/2017)

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Trân trọng !

Điều chỉnh lịch thi kết thúc Học kỳ 1 Năm học 2017-2018 môn Chăm sóc khách hàng C11NA1,C11NA2

Vui lòng xem tập tin đính kèm 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4200187
Today
Yesterday
This Month
All days
786
1615
10243
4200187

Server Time: 2023-02-06 20:09:33