Lịch thi học lại môn Mạch điện.

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 3 năm học 2016-2017

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 2 năm 2016-2017 sinh viên Khóa 11 Khoa Công nghệ Cơ-Điện-Xây dựng

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi môn Vi xử lý Lớp C12DT1

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 2 năm 2016-2017 sinh viên Khóa 12 Khoa Công nghệ Cơ-Điện-Xây dựng

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3861022
Today
Yesterday
This Month
All days
163
1467
13544
3861022

Server Time: 2022-08-10 03:14:20