Lịch thi Lần 2 - Học kỳ 2 năm học 2017-2018 Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi kết thúc môn Anh văn chuyên ngành 1 lớp C13CB1, C13NA1, C13KS1 HK3 Năm học 2017-2018 từ 11/7 sang ngày 13/7/2018

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi C13NL1 | HK3( 2017-2018 )

..

Điều chỉnh lịch thi C13TC1 | HK3( 2017-2018 )

 

Sinh viªn vui lßng xem tËp tin ®Ýnh kÌm 

Lịch thi Khóa 12- 13 | HK3 ( 2017-2018) | Khoa Kinh tế - Quản trị - Du lịch

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1565714
Today
Yesterday
This Month
All days
645
1507
21981
1565714

Server Time: 2018-09-19 13:51:42