Lịch thi lần 2 - HK1 - Năm học 2023 - 2024 - Khóa 18+19+Học lai + Liên thông + Trung cấp

...

Lịch thi kết thúc môn HK1 (2023 - 2024) - Khóa 19, Học lại và Liên thông

...

Lịch thi Lần 2 HK3 (22-23)_Đợt 2_Khóa 17,18, Học lại và Liên thông

....

Bổ sung lịch thi kết thúc môn HK1 (2023 - 2024) - Khóa 18, Học lại và Liên thông

...

Lịch thi kết thúc môn HK1 (2023 - 2024) - Khóa 18, Học lại và Liên thông

...

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4836655
Today
Yesterday
This Month
All days
406
1159
40904
4836655

Server Time: 2024-02-23 13:37:08