Lịch thi kết thúc môn HK1 Nhịp3 (2022-2023)_Khóa 18, Học lại và Liên thông

....

Điều chỉnh lịch thi HK1 - 22-23 - Tâm lý học đại cương - C17TA1

....

Điều chỉnh lich thi HK1 - 22-23 - Quản trị nguồn nhân lực - C17TM1,C17LH1

....

Lịch thi HK1 (22-23) - Hoc lai công nghệ ô tô

,....

Dieu chinh lich thi HK1 - 22-23 - Quản trị sản xuất - C17TM1

....

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4060550
Today
Yesterday
This Month
All days
2900
845
2900
4060550

Server Time: 2022-12-01 23:51:19