Lịch thi lần 2 học kỳ 3 (2019-2020) khóa 15 và học lại

SV xem file đính kèm.

Lịch thi HK1 (2020-2021)_khóa 15 và học lại

SV xem file đính kèm.

Lịch thi HK3 (2019-2020) khóa 14-15 và học lại

SV xem file đính kèm.

Lịch thi Lần 2 - Học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14, 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi môn Giáo dục Quốc phòng khóa 15

SV xem file đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
2804198
Today
Yesterday
This Month
All days
1006
1316
36944
2804198

Server Time: 2020-11-28 10:04:12