Lịch thi HK1 (2023-2024)_Hệ cao đẳng_Khóa 19, Học lại

....

Điều chỉnh lịch thi kết thúc môn HK3 (2022 - 2023) - Khóa 18, Học lại , Liên thông

...

Lịch thi Lần 2 HK1+HK2 (2022-2023) - Khóa 17,18 và Học lại, Liên thông

,.....

Lịch thi kết thúc môn HK3 (2022 - 2023) - K18, Học lại , Liên thông

....

Lịch thi Điều chỉnh HK2 (2022-2023) - Khóa 17

...

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4561706
Today
Yesterday
This Month
All days
134
1178
4780
4561706

Server Time: 2023-10-05 02:42:49