TKB Điều chỉnh C16KXD1, C16QX1 HK3 (2020-2021)

SV vui lòng xem file đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4695459
Today
Yesterday
This Month
All days
63
1620
91251
4695459

Server Time: 2023-11-29 02:10:57