Danh sách lớp sinh viên Ngành Xây dựng Khóa 8

Bắt đầu thực hiện từ Học kỳ I Năm học 2014 - 2015

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách lớp khoa xây dựng khóa 8 năm học 2014 - 2015

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên khóa 7,8 bổ sung hồ sơ (cập nhật đến ngày 25/3/2014)

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên liên thông cần bổ sung hồ sơ sinh viên

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên cao đẳng bổ sung hồ sơ khóa 7, khóa 8

Danh sách sinh viên cao đẳng bổ sung hồ sơ khóa 7, khóa 8 (cập nhật đến ngày 3.3.2014)

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4838385
Today
Yesterday
This Month
All days
54
1292
42634
4838385

Server Time: 2024-02-25 01:38:14