Danh sách sinh viên đăng ký học phần : Pháp luật đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin 1,2 và Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký các học phần: Toán cao cấp, Toán kinh tế và Xác suất thống kê

Học phần xác suất thống kê được chia thành 2 nhóm (DS đính kèm)

- Nhóm 1: Tiết 78901 thứ 4, thứ 6, phòng A01 (CS Lữ Gia)

- Nhóm 2: Tiết 78901 thứ 4, phòng A15; thứ 6 phòng A04 ( CS Lữ Gia)

Cả hai nhóm bắt đầu ngày 17/6/2015.

Phiếu đăng ký học phần HK I năm học 2015- 2016

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký các học phần Anh văn 1, Anh văn 2, Anh văn 3, Anh văn 4

Xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên các khóa đăng ký học lại/ học cải thiện với các lớp khóa 10

Sinh viên các khóa lưu ý: đi học và đi thi đúng nhóm và lớp học phần theo danh sách.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4272880
Today
Yesterday
This Month
All days
2231
1362
46014
4272880

Server Time: 2023-03-27 23:49:18