Danh sách sinh viên chưa đăng ký học phần HK II năm học 2013 - 2014

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Thông báo điều chỉnh nhóm lớp học phần

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Phiếu đăng ký học phần của các lớp khóa 7

Sinh viên tải tập tin đính kèm

Phiếu đăng ký học phần của các lớp khóa 8

Sinh viên tải tập tin đính kèm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4836678
Today
Yesterday
This Month
All days
429
1159
40927
4836678

Server Time: 2024-02-23 13:59:37