Danh sách sinh viên đăng ký lớp học phần của các khóa

 

http://www.hiast.edu.vn/data/daotao/web.htm

Phiếu đăng ký học phần học kỳ I năm học 2014 - 2015

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách lớp học phần khoa kế toán ( cập nhật đến ngày 17.02.2014)

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Phiếu đăng ký học phần khóa 8 khóa kế toán tài chính - ngân hàng. HK I - 2014 - 2015

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký lớp học phần của các khóa 7,8,9( cập nhật đến ngày 24.1.2014)

Vui lòng xem tập tin đính kèm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4272794
Today
Yesterday
This Month
All days
2145
1362
45928
4272794

Server Time: 2023-03-27 23:19:56