Danh sách sinh viên đăng ký học phần nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ 3 của khoa Công nghệ thông tin

- Các học phần : Toán - tin, Thiết kế web, Lý thuyết mạch

Danh sách sinh viên đăng ký HP: Giáo dục quốc phòng - an ninh, Giáo dục thể chất 2, Tin học đại cương

Xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ 3 của khoa xây dựng

Xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký học phần học kỳ 3 của khoa kế toán tài chính ngân hàng

Các học phần : - Kế toán Excel , Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,  Kế toán tài chính nâng cao 2,  Thị trường tài chính,  Tín dụng ngân hàng,  Thuế

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4916862
Today
Yesterday
This Month
All days
742
2188
20472
4916862

Server Time: 2024-04-13 19:12:32