Danh sách sinh viên đăng ký học phần : Pháp luật đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Những nguyên lý cơ bản của CN Mác- Lênin 1,2 và Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Xem tập tin đính kèm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3874067
Today
Yesterday
This Month
All days
757
1186
26589
3874067

Server Time: 2022-08-20 17:34:42