Địa chỉ liên hệ của các đơn vị trong trường

STT

Phòng

Đơn vị

1

A1.2

A1.5

Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị        

ĐT: (028) 62.933.745 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (028) 62.934.149 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

B1.2

Phòng Công tác sinh viên và Tuyển sinh

ĐT: (028) 62.648.953

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: (028) 62.933.744 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

B1.3

Phòng Kế hoạch - Tài chính

ĐT: (028) 62.933.743 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

B1.4

Phòng Đào tạo và Đảm bảo chất lượng

ĐT: (028) 62.648.952 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

A6.5

Khoa Kinh tế - Quản trị - Du lịch

ĐT: (028) 62.579.923

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

A5.5

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

ĐT: (028) 62.933.343

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

B7.4

Khoa Y dược và Kỹ thuật Y học

ĐT: (028) 62.752.491

8

A1.1

Khoa Trung cấp và Đào tạo thường xuyên

ĐT: (028) 62.934.165

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

B1.1

Bộ môn Hàn ngữ

ĐT: (028) 62.933.741 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

A3.2

Bộ môn Anh ngữ

ĐT: (028) 62.648.947 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

A5.4

Bộ môn Nhật ngữ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

A3.2

Bộ môn Cơ bản

ĐT: (028) 62.648.947 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

A7

Trung tâm Thông tin - Thư viện

ĐT: (028) 62.579.924 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4916762
Today
Yesterday
This Month
All days
642
2188
20372
4916762

Server Time: 2024-04-13 17:38:43