Thời khóa biểu (chính thức) HK1 Năm học 2016-2017 Khóa 1,2 Cao đẳng thực hành

Vui lòng xem tập tin đính kèm!

Thời khóa biểu (chính thức) Học kỳ 1 Năm học 2015-2016 Ban Cao đẳng thực hành

vui lòng xem các tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu HK I các lớp Cao đẳng thực hành

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 khóa 1 Ban Cao đắng thực hành (các lớp: CD1NH1, CD1KS1,CD1DT1).

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2014-2015 khóa 1 Ban Cao đắng thực hành (các lớp: CD1NH1, CD1KS1,CD1DT1).

Thời khóa biểu HK I các lớp Cao đẳng thực hành

Vui lòng xem tập tin đính kèm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1287240
Today
Yesterday
This Month
All days
244
566
18143
1287240

Server Time: 2017-11-25 09:53:52