TKB Cao đẳng Liên Thông CL16 HK2 năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Thời khóa biểu HK1 Năm học 2017-2018 sinh viên Khóa CL15-CL16

Vui lòng xem tập tin đính kèm. 

Thời khóa biểu các lớp liên thông CL16 đợt tháng 10-2016

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu (chính thức) HK2 Năm học 2016-2017 Khóa CL15,CL16

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh TKB lớp CL15KT1,CL15KT2

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4916796
Today
Yesterday
This Month
All days
676
2188
20406
4916796

Server Time: 2024-04-13 18:14:59