TKB Học lý thuyết Thực tập nghề nghiệp C13KXD1 HK3(17-18)

hh

TKB C12- C13| HK3 ( 17- 18) | Kinh Tế - Quản trị - Du lịch

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm

Điều chỉnh TKB C13COT1, C13COT2 , C13TDH1

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

TKB C12- C13| HK3 ( 17- 18) | Kỹ Thuật - Công Nghệ

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm

TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13 | Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 

TKB GDTC2 Khóa 13  đợt 3 :

Lưu ý:

+Sinh viên chưa học, sinh viên có đăng kí nhưng không học ở các đợt GDTC2 đợt 01, 02, muốn học lại vào đợt 03 vui lòng liên hệ P.Đào tạo để đăng kí học lại.

Vui lòng xem tập tin đính kèm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4836651
Today
Yesterday
This Month
All days
402
1159
40900
4836651

Server Time: 2024-02-23 13:27:34