Thời khóa biểu (chính thức) HK2 Năm 2015-2016 khóa 11 Khoa Cơ-Điện-Điện tử

vui lòng xem file đính kèm

Thời khóa biểu (chính thức) HK2 Năm 2015-2016 khóa 9, 10 Khoa Cơ-Điện-Điện tử

vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu (chính thức) Học kỳ 1 Năm học 2015-2016 Khoa Cơ - Điện - Điện tử

Vuii lòng xem tập tin đính kèm

Thời khóa biểu Cao đẳng chính quy khóa 11, các ngành thuộc khoa Cơ-Điện-Điện tử.

Các ngành và phân lớp khoa Cơ-Điện-Điện tử: Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (C11CK1), Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử (lớp C11DT1)

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Thời Khóa biểu học lại học phần Mạch điện học kỳ 3 năm học 2014-2015

Xem  tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4358722
Today
Yesterday
This Month
All days
1013
1131
44811
4358722

Server Time: 2023-05-29 20:38:29