Thời khóa biểu học lại môn trang bị điện - điện tử trong CN

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu (chính thức) HK1 Năm học 2016-2017 khóa 12 Khoa Cơ-Điện-Điện tử

Điều chỉnh Môn Giáo dục thể chất 1 lớp C12CK1  học chiều thứ 5 tiết 7890 chuyển sang sáng thứ 5 tiết 12345. Vui lòng xem tập tin đính kèm!

Thời khóa biểu học lại Học kỳ 3 Năm học 2015-2016 môn Mạch điện khoa Cơ-Điện-Điện tử

vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu (chính thức) HK1 Năm học 2016-2017 khóa 10,11 Khoa Cơ-Điện-Điện tử

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu môn thay thế khóa luận khóa 9 khoa Cơ-Điện-Điện tử

vui lòng xem tập tin đinh kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4836698
Today
Yesterday
This Month
All days
449
1159
40947
4836698

Server Time: 2024-02-23 14:31:14