Thời khóa biểu (chính thức) HK3 Năm học 2016-2017 Khoa Cơ - Điện - Xây dựng

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh Thời khóa biểu môn Kỹ thuật điện đại cương lớp C12DT1

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh phòng học môn Tin học trong quản lý xây dựng lớp C10QX1

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017 Môn Vật liệu xây dựng lớp C12XD1, C12QX1

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu (chính thức) HK2 Năm học 2016-2017 Khoa Công nghệ Cơ - Điện - Xây dựng

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4561673
Today
Yesterday
This Month
All days
101
1178
4747
4561673

Server Time: 2023-10-05 02:08:12