TKB HK II Năm học 2017-2018 Khóa 13 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ (cập nhật 25/11)

 

Ngày bắt đầu học 4/12 /2017

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Điều chỉnh TKB Học kỳ 1 Năm học 2017 - 2018 lớp C12DD1

+ Môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Th) : Chuyển  học chiều thứ 7--> sáng thứ 7 GV: Lê Thị Cẩm Tú
Vui lòng xem tập tin đính kèm 

Thời khóa biểu HK1 Năm học 2017-2018 sinh viên Khóa 11 & 12 & 13

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh thời khóa biểu HK1 Năm học 2017-2018 lớp C13CTT1, C13TDH1

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu HK1 Năm học 2017-2018 sinh viên Khóa 13 thời gian học từ 04/9/2017

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4836629
Today
Yesterday
This Month
All days
380
1159
40878
4836629

Server Time: 2024-02-23 12:41:16