TKB GDTC2 Khóa 13 Học kì II Năm học 2017-2018 Khoa Kỹ Thuật - Công nghệ

 

 

-  TKB : GDTC2

- Lưu ý nhóm GYM chia làm 2 đợt

+ Đợt 1  gồm 3 nhóm.

+ Đợt 2 gồm 6 nhóm ( chưa có TKB) 

 - Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

TKB Học kì II Năm học 2017-2018 Sinh viên C11, C12 bắt đầu học 01/01/2018 khoa KT- CN

- TKB Sinh viên  C11, C12:

+ Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm  !

TKB các học phần mở lớp học lại HK1 năm học 2017- 2018 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

+ TKB học lại 

 

TKB Học kì II Năm học 2017 - 2018 Khóa 13 điều chỉnh mới ngày 05/12/2017 - Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Nội dung :

+ Thêm TKB lớp C13KML1.
+ C13COT1, C13COT2.
Sinh viên xem kỹ tránh nhầm lẫn TKB phát hành cũ.

ĐIều chỉnh TKB C13TDH1 (04/12/17)

Điều chỉnh TKB C13TDH1

+ Môn Cơ sở kỹ thuật đồ họa 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4704498
Today
Yesterday
This Month
All days
969
2220
6148
4704498

Server Time: 2023-12-05 12:50:28