Điều chỉnh TKB C11UD1 - C12UD1, C12CKO, C12DC1 học kì 2 năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

Điều chỉnh TKB C11PM1, C11QM1, C12CKO, C12DC học kì 2 năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

Điều chỉnh TKB C11PM1, C13DDT1 học kì 2 năm học 2017-2018

Nội dung:
- TKB C11PM1.
+Môn SEO.
+Chuyên đề TN thương mại điện tử .
- TKB C13DDT1
+ Môn tin học trong chuyên ngành.
- TKB C12XD1
+ Kết Cấu thếp.
Vui lòng xem tập tin đính kèm !

Lịch thi kết thúc môn Khóa 13 | HKII năm học 2017-2018 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

Điều chỉnh TKB C13KXD1 , C12DC1, C12CKO Học kì II năm học 2017-2018

Nội dung điều Chỉnh :

+ Lớp C13KXD1: Điều chỉnh Thời Gian học Môn địa chất và vật liệu xây dựng .

+ Lớp C12DC1:  Điều chỉnh Thời Gian học Môn thí nghiệm điện tử.

+ Lớp C12CkO: Điều chỉnh phòng học môn Thủy động lực & Khí nén  Phòng B3.5

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4916778
Today
Yesterday
This Month
All days
658
2188
20388
4916778

Server Time: 2024-04-13 17:50:07