Điều chỉnh TKB C11PM1, C11QM1, C12CKO, C12DC học kì 2 năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4561721
Today
Yesterday
This Month
All days
149
1178
4795
4561721

Server Time: 2023-10-05 03:10:48