Điều chỉnh TKB C11PM1, C13DDT1 học kì 2 năm học 2017-2018

Nội dung:
- TKB C11PM1.
+Môn SEO.
+Chuyên đề TN thương mại điện tử .
- TKB C13DDT1
+ Môn tin học trong chuyên ngành.
- TKB C12XD1
+ Kết Cấu thếp.
Vui lòng xem tập tin đính kèm !

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4561672
Today
Yesterday
This Month
All days
100
1178
4746
4561672

Server Time: 2023-10-05 02:07:28