TKB Học kì II Năm học 2017-2018 Sinh viên C11, C12 bắt đầu học 01/01/2018 khoa KT- CN

- TKB Sinh viên  C11, C12:

+ Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm  !

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4561713
Today
Yesterday
This Month
All days
141
1178
4787
4561713

Server Time: 2023-10-05 02:51:06