TKB học kỳ 1 - khóa 14 (2018 - 2019) đợt 2 Khoa KTCN

SV xem file đính kèm.

Điều chỉnh TKB - HK1 - khóa 12.13 khoa Kỹ thuật Công nghệ

SV xem file đính kèm.

Lịch học lại học phần Anh văn 2, Toán cao cấp, Xác suất thống kê HK3 Năm học 2017-2018 bắt đầu từ 16/7/2018

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Điều chỉnh Thời khóa biểu Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - C12UD1

Vui lòng xem file đính kèm!

Thời khóa biểu lớp học lại học phần Mạch điện từ ngày 09/7/2018

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4836694
Today
Yesterday
This Month
All days
445
1159
40943
4836694

Server Time: 2024-02-23 14:21:16