TKB học kỳ 1 - khóa 14 - lớp C14HDD1

SV xem file đính kèm.

TKB học kỳ 1 - khóa 14 (2018 - 2019) đợt 2 Khoa YDD

SV xem file đính kèm.

TKB GDTC2 đợt 03+ kèm danh sách đi học | Khóa 13 | Khoa Y dược và KT Y học

TKB GDTC2 Khóa 13  đợt 3 :

Lưu ý:

+Sinh viên chưa học, sinh viên có đăng kí nhưng không học ở các đợt GDTC2 đợt 01, 02, muốn học lại vào đợt 03 vui lòng liên hệ P.Đào tạo để đăng kí học lại.

Vui lòng xem tập tin đính kèm

TKB HK3 (17- 18) | khoa Y dược và Kỹ Thuật Y học

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

TKB HK II lớp C13HDS1, C13HDD1 Năm học 2017- 2018 | Bắt đầu từ 05/03

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4916838
Today
Yesterday
This Month
All days
718
2188
20448
4916838

Server Time: 2024-04-13 18:45:35