Thời khóa biểu học lại môn Tài chính doanh nghiệp Khoa Kế toán - Tài chính ngân hàng

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu học lại môn Anh văn chuyên ngành kế toán 2

Vui lòng xem tập tin đính kèm. 

Thời khóa biểu học lại Môn Nguyên Lý Kế Toán

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu học lại Môn Kế toán mỹ

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu (chính thức) HK1 Năm học 2016-2017 khóa 12 Khoa Kế toán - Tài chính ngân hàng

Điều chỉnh phòng học môn nguyên lý kế toán lớp C12KT2 từ phòng B3.2 sang phòng B4.1.Vui lòng xem tập tin đính kèm!

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4177551
Today
Yesterday
This Month
All days
261
1710
40060
4177551

Server Time: 2023-01-28 04:08:35