Lịch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 của học sinh Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 9, 10

xem tập tin đính kèm

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2014-2015 của học sinh Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 10. đợt 2

Vui long xem tập tin đính kèm

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 của học sinh Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 9 và học lại

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015 của học sinh Trung cấp chuyên nghiệp Khóa 8, 9

Xem file dinh kem

Lịch thi lần 2 môn giáo dục thể chất TCCN khóa 9

Vui lòng xem tập tin đính kèm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4704401
Today
Yesterday
This Month
All days
872
2220
6051
4704401

Server Time: 2023-12-05 11:13:00