Lịch thi lại lần 2 Khóa 13 | HK1 ( 2017-2018) | Khoa Trung cấp & ĐTTX |

 

Vui lòng xem tập tin đính kèm 

Lịch thi lại lần 2 Khóa 12 | HK1 ( 2017-2018) | khoa Trung Cấp và ĐTTX ( T12QM1- T12XNK1)

 

 Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Lịch thi lớp T12XNK1 | HK2 ( 2017-2018)

 

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm 

Lịch thi lớp học lại văn hóa | Khoa TC & ĐTTX

Học sinh vui lòng xem tập tin đính kèm 

Lịch thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp khóa 11 - lần 2

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm !

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3860942
Today
Yesterday
This Month
All days
83
1467
13464
3860942

Server Time: 2022-08-10 02:00:30