Phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Phiếu đăng ký học phần học kỳ III - năm học:2015-2016

xem tập tin đính kèm

Mẫu kế hoạch giảng dạy học kỳ II (năm học 14 - 15)

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Mẫu phiếu đề nghị xét tốt nghiệp

Vui lòng xem file đính kèm.

Mẫu phiếu Điều chỉnh đăng ký học phần

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4916784
Today
Yesterday
This Month
All days
664
2188
20394
4916784

Server Time: 2024-04-13 17:55:17