Tuyển sinh du học học bổng điều dưỡng

Tuyển sinh chương trình du học điều dưỡng có hỗ trợ học phí.

Chương trình dành cho các bạn tốt nghiệp cấp 3 hoặc sinh viên các ngành tiếng Nhật, ngành điều dưỡng của trường.

Hỗ trợ học phí 1 năm ở trường tiếng Nhật và 2 năm học tại trường chuyên ngành điều dưỡng.

Du học theo dạng hỗ trợ 1 phần học phí và cho mượn học phí, sau khi tốt nghiệp đi làm sẽ hoàn trả lại.

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Tottori, vùng kansai,...Tùy vào thời điểm trường về tuyển sinh.