Thông báo - Giờ mở cửa Thư viện từ ngày 04/10/2018

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ CÔNG NGHỆ

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phú


Tp, Hồ Chí Minh ngày 4 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Thời gian mở cửa thư viện

 
   

 

 

Kể từ ngày 4/10/2018 thư viện sẽ mở cửa buổi trưa thời gian mở cửa thư viện như sau:

Thứ 2 & thứ 5 sẽ bắt đầu mở cửa từ sáng 9h đến 16h.

Thứ 3,4,6 mở cửa từ 7h30 đến 16h

Thứ 7 chỉ mở cửa buổi sáng từ 7h30 đến 11h 30.

Sinh viên vào thư viện giữ trật tự không gây ồn ào, không mang thức ăn vào thư viện. Đề nghị sinh viên phải chấp hành đúng nội quy nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định của thư viện.

Trân trọng./.

                                                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO

Giờ mở cửa

* Thứ 2 & 6: 9h00 - 16h00

* Thứ 3,4,5: 7h30 - 16h00

* Thứ 7: 7h30 - 11h30

    

101701

IP: 3.239.9.151
24-02-2024