Liên hệ

Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Công Nghệ TP.HCM

Khoa Kỹ thuật - công nghệ 

Địa chỉ : Phòng A5.5 -  138 Hà Huy Giáp,Phường Thạnh lộc, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại : 62.933.343