Biểu mẫu báo cáo thực tập nghề nghiệp dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin và Thiết kế Đồ họa

Sinh viên xem file đính kèm.

Mẫu báo cáo Đồ án, thực tập...

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Đây là mẫu chung, sinh viên sửa tên theo yêu cầu từng môn học.

Mẫu bìa Đồ án Tốt nghiệp khóa 10_Bộ môn CNSH và MT

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên tải file về và điền dữ liệu vào các nội dung đã có sẵn.

Attachments:
Download this file (BIA BAO CAO.docx)BIA BAO CAO.docx