Bao cao xet cap hoc bong Hessen NH 2017-2018 cho sinh vien xuat sac khu vuc TP HCM

VĂN PHÒNG HESSEN TẠI VIỆT NAM

Số: 42/VPHS

V/v: Trao học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức cho sinh viên

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o-----

                   

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT CẤP HỌC BỔNG
CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT BANG HESSEN 
VÀ TỔ CHỨC HỖ TRỢ ĐẠI HỌC THẾ GIỚI CHLB ĐỨC (WUS)
NĂM HỌC 2017-2018

 

 

 

             Kính gửi: Ban giám hiệu Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP Hồ Chí Minh,

 

 

 

         Văn phòng Đại diện bang Hessen CHLB Đức tại Việt Nam xin trân trọng thông báo 3 hồ sơ sinh viên xin cấp học bổng năm học 2017-2018 của quý Trường đã được xét duyệt và chọn cấp học bổng.

 

         Chúng tôi trân trọng kính mời đại diện Lãnh đạo Trường và 3 em sinh viên của Trường  được nhận học bổng đến tham dự Lễ trao học bổng Hessen năm học 2017-2018 cho sinh viên vượt khó học tốt các trường đại học và cao đẳng khu vực thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại:

 

Hội trường lớn, lầu 1, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Số 215 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thời gian: 10h00 đến 11h15, ngày 19.04.2018 (thứ Năm)

 

 

         Trong buổi lễ, Văn phòng Hessen Việt Nam sẽ trao suất học bổng trị giá 5.800.000 VNĐ và giấy chứng nhận học bổng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen CHLB Đức cho mỗi sinh viên. (Xin gửi kèm theo Chương trình buổi lễ và danh sách sinh viên được nhận học bổng).