TB 56- 22.08.23 Thông báo về việc tổ chức Tuần lễ Định hướng, Sinh hoạt Công dân - HSSV đầu khóa dành cho Tân HSSV Khóa 19 năm 2023.

Sinh viên xem file đính kèm

 

Attachments:
Download this file (TB 56-22.08.23.pdf)TB 56-22.08.23.pdf