Quyết định 31, 32, 33 về công nhận tốt nghiệp SVCĐ, SVCĐ liên thông và HSTC hệ chính quy đợt tháng 4/2023.

Sinh viên xem file đính kèm