Danh sách sinh viên hệ cao đẳng Khóa 17 và 18 chưa bổ sung hồ sơ sinh viên_tháng 4.2023

Sịnh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Đối với sinh viên khóa 17 bắt buộc phải bổ sung hồ sơ trước ngày 20/4/2023 để Phòng Đào tạo cập nhật thông tin tránh sai sót khi sinh viên tham gia thực tập và xét tốt nghiệp. Những sinh viên không bổ sung hồ sơ sẽ không được tham gia xét tốt nghiệp trong tháng 8/2023.