Bổ sung hồ sơ HSSV Khóa 16, 17 Tháng 12/2022

Thông báo bổ sung hồ sơ sinh viên.
Phòng Đào tạo và ĐBCL thông báo đến các bạn sinh viên có tên trong danh sách ( đính kèm bên dưới) chuẩn bị hồ sơ còn thiếu ( bản sao công chứng) bổ sung gấp về Phòng đào tạo đến hết ngày 15/01/2023.
Lưu ý: Đối với các bạn khóa 17 chưa có hồ sơ sinh viên thì liên hệ Phòng đào tạo nhận hồ sơ.
Sau ngày 15/01/2023 sinh viên không thực hiện bổ sung Phòng sẽ xử lý theo quy định.
Trân trọng!