TB 194- 01.08.22 Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho SVHS Khóa 17 (Đợt vét)

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (scan0010.pdf)scan0010.pdf