Danh sách phân nhóm, lớp các lớp C16COT1, C16COT2

Sinh viên xem file đính kèm.

Nhóm thực hành Vẽ Kỹ thuật Cơ khí sẽ phân như sau:

- Lớp C16COT1: Nhóm 1: từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 35; Nhóm 2 từ số thứ tự 36 đến số thứ tự 71

- Lớp C16COT2: Nhóm 3: Từ số thứ tự 72 đến số thứ tự 106; Nhóm 4 từ số thứ tự 107 đến số thứ tự 141

7 trường hợp xin chuyển lớp sáng nay có liên hệ văn phòng khoa chỉ có trường hợp bạn Hoàng Minh Luân được chuyển từ C16COT2 sang C16COT1 lý do 2 anh em sinh đôi cùng đi học chung. Các trường hợp khác không được chuyển vì để đảm bảo sĩ số các nhóm thực hành. Khoa đã liên hệ cô Phương để phân nhóm đề tài lại, các em gặp cô Phương trong buổi học tiếp theo để nhận đề tài mới.

Yêu cầu sinh viên đi học đúng lớp, nhóm để giáo viên điểm danh.