Cấp học bổng Hessen cho SV xuất sắc Việt Nam năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số: 3009/ BGDĐT - HTQT về việc trao học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2018 -2019 cho Sinh viên.

Phòng Công tác Sinh viên & Tuyển sinh phân bổ số lượng như sau :
Khoa Kinh tế - Quản trị du lịch : 2 suất
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ : 01 suất

Tiêu chí để được xem xét cấp học bổng như sau:

    1. Kết quả học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 đạt từ 7,5 điểm trở lên.( Thang điểm 4 từ 2.5 trở lên)
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác.
  • Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.
  • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, hoặc các hình thức khác.
           Hồ sơ (File đính kèm)
          Thời gian nộp hồ sơ về cho Phòng Công tác Sinh viên hết ngày 15/8/2018