Thời khóa biểu bù môn Thực hành Điện Ô tô 1 và Tin học chuyên ngành C16COT1,2_HKIII năm học 2020-2021

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Điều chỉnh offline HK1 21-22 - C17CTT1

Sinh viên xem file đính kèm.

TKB Điều chỉnh offline HK2 21-22 - K17 Khoa KT-CN

Sinh viên xem file đính kèm

Vì lý do sức khỏe nên môn Pháp luật do Cô An dạy sẽ  tiếp tục học online theo link cũ đến ngày 06.3.2022. Từ ngày 07.3.2022 sẽ chuyển sang học trực  tiếp tại trường.

TKB Điều chỉnh offline HK I năm học 2021-2022

sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu bổ sung HKII_2021-2022 lớp C17CTP1 và C17KXD1, C17QX1

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu các môn chung học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sinh viên khóa 16 đăng ký cho giáo viên chủ nhiệm

Sinh viên khóa 15 trở về trước nhắn thông tin Họ tên, mssv, lớp, tên môn, mã môn, nhóm, lớp học lại qua số zalo Cô Thúy để đăng ký

Thời gian đăng ký và đóng học phí đến hết ngày 26.2.2022

TKB Bổ sung K17 HK2 (2021-2022) - BM Xây dựng

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK1 (2021-2022) - Bộ môn Công nghệ thông tin

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 Khóa 17

Sinh viên xem file đính kèm

TKB bổ sung học kỳ I_năm học 2021-2022 và TKB Khóa 16 - C16CTT1 - HK2 (2021-222)

Sinh viên xem file đính kèm