TKB HK1 Nhịp 3 (2022-2023)_Khóa 18_Bộ môn Cơ Điện

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK1 (2022-2023)_Học lại Kiểm định chuẩn đoán kỹ thuật ô tô_C16COT

Sinh viên xem file đính kèm
 

TKB Bổ sung HK1 (22-23)_C17CCK1

sinh viên xem file đính kèm

TKB HK1 (2022-2023)_Quản lý dịch vụ Ô tô

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QLDV o to.jpg)QLDV o to.jpg

TKB HK1 Nhịp 3 (2022-2023)_Khóa 18_Khoa KT_CN_CNTT_CNTP_XD

Sinh viên xem file đính kèm

TKB Bổ sung HK1 (22-23)_C17TDH1

Sinh viên xem file đính kèm

Thời khóa biểu điều chỉnh Anh văn chuyên ngành C17CTP1

Sinh viên xem file đính kèm

TKB HK1 Nhịp 1 (2022-2023)_C18M5_Cao đẳng chính quy

Sịnh viên xem file đính kèm

TKB HK1 Nhịp 2 (2022-2023)_C18M1,C18M2,C18M3,C18M4_CĐCQ_Anh văn 2

Sinh viên xem file đính kèm.

Sinh viên các khóa cũ học lại đăng ký nhóm 4 .

Thời khóa biểu các môn Chính Trị 2, Tin học 2, Giáo dục thể chất 2, Pháp luật 2

Sinh viên xem file đính kèm.

Sinh viên nào còn nợ các môn trong thời khóa biểu này thì liên hệ giáo viên chủ nhiệm hoặc văn phòng Khoa để đăng ký học lại chậm nhất trước ngày 26.9.2022 nhé.