QĐ 96_BGH: QĐ V/v công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng chính quy hệ tín chỉ khóa 11 (2016-2018) đợt tháng 7/2018.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 96_18.8.18.pdf)QD 96_18.8.18.pdf

QĐ 97_BGH: QĐ V/v công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng chính quy hệ tín chỉ đợt tháng 7/2018.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 97_18.8.18.pdf)QD 97_18.8.18.pdf

QĐ 22: V/v công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng hệ tín chỉ tháng 3/2018

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QĐ 22 21.3.18.pdf)QĐ 22 21.3.18.pdf

QĐ 201_BGH: Quyết định V/v công nhận tốt nghiệp cao đẳng chính quy Khóa 10 đợt tháng 9/2017.

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (QD 201_19.9.17.pdf)QD 201_19.9.17.pdf

Dự kiến danh sách xét TN khóa 10 và các khóa trước đợt 9/2017(lần cuối)

Sinh viên xem file đính kèm và phản hồi trươc ngày 14.9.2017

Ngày 15/0962017, sẽ có quyết định chính thức. 

Mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
Attachments:
Download this file (TN Khoa 10 (4).xls)TN Khoa 10 (4).xls

Kết quả xét TN khóa 10 và các khóa cũ vào tháng 9/2017 (dự kiến)

Sinh viên xem file đính kèm

SV tạm hoãn tô dòng màu đỏ. SV nào muốn học cải thiện thì nhanh chóng nộp đơn đề nghị về Khoa (GVCN) để điều chỉnh.

Nếu có sai sót sinh viên phản hồi với Khoa hoặc giáo viên chủ nhiệm

Hạn cuối: 12/9/2017.

Sau ngày này việc xét TN sẽ chuyển qua đợt sau.

Lưu ý: File này chưa cập nhật điểm Anh văn chuyên ngành Tin học, Kinh tế Môi trường và TH Hình họa vẽ kỹ thuật.

Attachments:
Download this file (TN Khoa 10.xls)TN Khoa 10.xls

Dự kiến kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

Sinh viên xem file đính kèm và phản hồi với giáo viên chủ nhiệm trước ngày 08/9/2017.

QĐ 44: Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2017

QĐ 44_BGH: Quyết định công nhận tốt nghiệp 119 sinh

viên cao đẳng chính quy hệ tín chỉ đợt tháng 3/2017.

Attachments:
Download this file (QD 44_20.3.17.pdf)QD 44_20.3.17.pdf