Lịch thi HK2(2019-2020) khóa 14

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2019-2020) khóa 14.15

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1(2019-2020) Khóa 15

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lần 2 HK3 (2018-2019)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK1_C14CTT1

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi đợt 1_HK1(2019-2020)_Khóa 14, 15

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi lớp học lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Lich thi HLC12_HK3.pdf)Lich thi HLC12_HK3.pdf

Lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019) C13.14

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2018-2019)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi AV chuyên ngành C12MT

Sinh viên xem file đính kèm