Thông báo Thi lần 2 - Học kỳ 1, Học kỳ 2 năm học 2021-2022 Cao đẳng Khóa 16, 17

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (thilan2_CD_187.PDF)thilan2_CD_187.PDF