Điều chỉnh lịch thi C13TDH1 (Anh văn chuyên ngành)

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13TDH1 (1).pdf)C13TDH1 (1).pdf

Lịch thi chính thức khóa 14_HKI_2018-2019

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi chính thức khóa 13_HKI_2018-2019

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi Học kỳ I_2018-2019 - khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn chung_khóa 14_HK1 (2018-2019)

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi học lại học kỳ 3 năm học 2017-2018

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi học lại môn Mạch Điện- Học kỳ 3 - 17-18

Sinh  viên xem file đính kèm

Lịch thi môn cơ học đất C13KXD1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (Co hoc dat.pdf)Co hoc dat.pdf

Lịch thi kết thúc môn C12 -C13 HK3(17 -18)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi kết thúc môn HK2(17-18) - Lớp C11DC1, C11Ck1

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C11DC-CK1.pdf)C11DC-CK1.pdf