Lịch thi lớp học lại môn Đường lối CM của Đảng CSVN

Sinh viên xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Lich thi HLC12_HK3.pdf)Lich thi HLC12_HK3.pdf

Lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019) C13.14

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2018-2019)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi AV chuyên ngành C12MT

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK2 (2018-2019) khóa 14

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi C13 và điều chỉnh lịch thi C12

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK2 (2018-19) - khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi môn chung của lớp Bổ sung khóa 14

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C14BSMC (2).pdf)C14BSMC (2).pdf

Lịch thi lần 2 Học kỳ III Năm học 2017-2018 Cao đẳng Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi các lớp C13CCK1, C13KXD1, C13COT1,2

Sinh viên xem file đính kèm