Lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019) C13.14

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: Sinh viên khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2018-2019)

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi AV chuyên ngành C12MT

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK2 (2018-2019) khóa 14

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi C13 và điều chỉnh lịch thi C12

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi HK2 (2018-19) - khóa 12

Sinh viên xem file đính kèm

Lịch thi môn chung của lớp Bổ sung khóa 14

Sinh viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C14BSMC (2).pdf)C14BSMC (2).pdf

Lịch thi lần 2 Học kỳ III Năm học 2017-2018 Cao đẳng Khóa 13

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi các lớp C13CCK1, C13KXD1, C13COT1,2

Sinh viên xem file đính kèm

Điều chỉnh lịch thi C13TDH1 (Anh văn chuyên ngành)

Sinh  viên xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (C13TDH1 (1).pdf)C13TDH1 (1).pdf